Vad hände med Trustbuddy?

Trustbuddys uppgång och fall

Trustbuddy ansökte om konkurs i oktober 2015, efter att den nya ledning upptäckt att det saknades pengar i bolaget. Många av de som lånat ut pengar förlorade dessa i samband med konkursen.

TrustBuddy var ett unikt peer-to-peer bolag då det var det enda företag som förmedlar 30 dagars lån mellan privatpersoner på upp till 10 000 kr. 

För långivare utlovades en bättre avkastning än hos banken. 

Hemligheten bakom den höga avkastningen är att det kapital du har på peer-to-peer plattformen lånas ut och återbetalas upp till ca 3 gånger per år. Alla låntagare genomgår en strikt kreditupplysning vid ansökan av lån som försäkrar låneportföljen mot onödiga förluster. TrustBuddy är idag världens största peer-to-peer bolag och tillhandahåller sin utlåningstjänst i 11 länder runt om i Europa.

Från Trustbuddy.se 2014

TrustBuddy, kom på idén 2009 när finanskrisen låg som en skugga över marknaden. Under bolagets första år, 2010, förmedlade TrustBuddy lån till ett värde av 52,5Mkr. Med hjälp av den unika peer-to-peer lösning blev TrustBuddy snabbt en populär aktör på marknaden och år 2013 förmedlade TrustBuddy lån till ett värde av 528 Mkr. 

TrustBuddy International AB  var ett av de första företagen i världen som fokuserar på att förmedla lån och kapitalförsörjning mellan TrustBuddys medlemmar i en organiserad form inom Europa. Företaget är listat på NASDAQ OMX First North Stockholm

trustbuddy - låna pengar

 

TrustBuddy hävdade att de endast förmedlade långivarnas kapital till låntagare som ansågs kunna betala tillbaka sitt lån.

Av den anledningen var en strikt kreditupplysning en viktig del i utplåningsprocessen, dels för att hålla en hög kvalitet på utlåningen men också för att hålla en hög etiskt standar för affärsmodellen i stort. 

”Då bolaget gick under hade drygt 3 000 personer hunnit låna ut omkring 280 miljoner kronor.”

Di Digital 2017

KONKURSEN

Trustbuddys affärsmodell gick ut på att privatpersoner lånade ut pengar till varandra via plattformen. Det vil vill säga att när man lånade pengar, så gjorde man det av en annan privatperson istället för en bank. Då bolaget gick under hade drygt 3 000 personer hunnit låna ut omkring 280 miljoner kronor.

Endast cirka 40 miljoner kronor har gått tillbaka till långivarna, kan Di Digital rapportera.